POWER Day Carlsbergbyen – 2 feb 2022

Programme:
14:00 Welcome – Jesper Hemmet Omer

14:10 Det er bare en virus! (It’s just a virus) – Anders Fomsgaard

Anders Fomsgaard

15:00 Kaffe & netværk (Coffee and networking)

15:30 Virus and ransomware på Power…? Not on my watch – Mike Davison

Mike Davison

16:45 Security Assessment Appetizer – Janus Hertz

Janus Hertz

17:00 Fortælling om Carlsbergbyen (info about Carlsbergbyen) – Morten Andersen, Kulturens Venner

Morten Andersen, Kulturens Venner

18:00 Networking dinner at Carl’s Øl & Spisehus